Sojusz Lewicy Demokratycznej

Dokumenty - powiat: Rzeszów

Kalendarium odbytych posiedzeń i przedsięwzięć realizowanych przez miejską organizację SLD w Rzeszowie po IV Zjeździe Miejskim, który odbył się w dniu 24 marca 2012 r., w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „ZODIAK”, przy ul. Mieszka I 48/50.

1. 03.04.2012 r. Narada przewodniczących kół – omówienie zasad przeprowadzenia wyborów przewodniczącego SLD i przekazanie kart do głosowania.

2. 12.04.2012 r. Posiedzenie Rady Miejskiej. Podsumowano i omówiono przebieg IV Zjazdu Miejskiego i przedłożono projekt wdrożenia do realizacji przyjętej podczas Zjazdu uchwały. Przeprowadzono wybory Zarządu Miejskiego, wybrano wiceprzewodniczących i skarbnika. Przyjęto plan posiedzeń rady i zarządu do końca 2012 r. Omówiono udział miejskiej organizacji w kampanii na rzecz referendum ogólnokrajowego dotyczącego powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

3. 12.04.2012 r. Odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Rewizyjnej. Wybrano Przewodniczącego i uchwalono Regulamin Komisji.

4. 19.04.2012 r. Posiedzenie Zarządu Rady Miejskiej SLD.

5. 15.04.2012 r. Udział delegatów w Zjeździe Wojewódzkim Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Rzeszowie.

6. 01.05.2012 r. Organizacja i udział w obchodach 1.Maja (Warszawa, Rzeszów).

7. 02.05.2012 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej - sekretarz RM SLD Wiesław Buż reprezentował naszą organizację w uroczystościach Dnia Flagi Rzeczypospolitej organizowanych na rzeszowskim Rynku.

8. 03.05.2012 r. 3 Maja – Święto Narodowe Uchwalenia Konstytucji – przewodniczący i sekretarz wzięli udział w uroczystościach przed pomnikiem Tadeusz Kościuszki. Złożyli wieniec w imieniu Rady Miejskiej SLD.

9. 09.05.2012 r. Dzień Zwycięstwa – 67. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej. Wiceprzewodniczący RM Jerzy Filipek, zorganizował uroczyste zapalenie zniczy i złożenie wieńca na cmentarzu żołnierzy AR w Rzeszowie ku chwale zwycięstwa i pamięci poległym żołnierzom w II wojnie światowej. W uroczystościach udział wzięli: Wiceprzewodniczący RW SLD, Przewodniczący FMS Przemysław Jednacz, Sekretarz RM Wiesław Buż oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.

10. 22.05.2012 r. Posiedzenie Zarządu  Rady Miejskiej SLD z udziałem skarbników kół SLD .

11. 02.07.2012 r. Posiedzenie Rady Miejskiej SLD.

12. 06.07. 2012 r. Posiedzenie Klubu Radnych SLD.

13. 09.07.2012 r. Posiedzenie Zespołu powołanego przez Radę Miejską SLD do przygotowania projektu przeprowadzenia kampanii i działań na rzecz odzyskania Pomnika Walk Rewolucyjnych i uczczenia 68. Rocznicy Wyzwolenia Rzeszowa.

14. 02.08.2012 r. Zorganizowano uroczyste spotkanie aktywu SLD z okazji 68. rocznicy wyzwolenia Rzeszowa.  Zwołano z tej okazji briefing prasowy przed Pomnikiem Wdzięczności
w Rzeszowie.