Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Rzeszów

Władze Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Rzeszowie wybrane na IV Zjeździe Miejskim, który odbył się w dniu
24 marca 2012 roku
 
Rada Miejska SLD w Rzeszowie:
 
Grzegorz Budzik - Przewodniczący RM SLD
Wiesław Buż - Sekretarz RM SLD
Jerzy Filipek - Wiceprzewodniczący RM SLD
Arkadiusz Korbelak - Wiceprzewodniczący RM SLD
Beata Ratajczak - Wiceprzewodnicząca RM SLD
 
 
VI Kadencja Rady Miasta Rzeszowa 2010-2014
 
Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej:
 
Wiesław Buż - Przewodniczący
Grzegorz Budzik
Konrad Fijołek
Marta Niewczas
Beata Ratajczak